Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Στις 12 Μαΐου 1745 είκοσι οκτώ αρχηγοί των οικογενειών του χωριού, που τότε αριθμούσε περί τους 150 κατοίκους, συμφωνούν να ανεγείρουν εκ θεμελίων έναν ναό αφιερωμένο στην Αγία και Ζωαρχική Τριάδα. Πρωτεργάτης στην προσπάθεια αυτή αναδείχθηκε ο ιερέας Χριστόδουλος Καρύδης, που πρόσφερε εκτός από τον τόπο ανέγερσης του ναού (στη θέση Κάτω Αυλή) και όλα τα απαραίτητα λειτουργικά βιβλία και ιερά σκεύη.
Στις 17 Αυγούστου 1745 ο παπα-Χριστόδουλος "...διά όλους της κοινότητος του χωρίου Ψωραραίων..." προσάγει τη σχετική αίτηση στο Μέγα Πρωτοπαπά Κέρκυρας Ιωάννη Βούλγαρη, ο οποίος αυθημερόν δίνει την άδεια της ανεγέρσεως του ναού και την εντολή στον παπα-Χριστόδουλο "...ίνα κατά την του ευχολογίου ερμηνεία ορίξης λίθον και βαλθή θεμέλιον εις τον τόπον όπού μέλλει να εγείρη εκ βόθρου ναόν εις επονομασίαν της Ζωαρχικής Τριάδος εις το χωρίον Ψωραραίων...". Πέρασαν πέντε χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί ο ναός (15 Ιουλίου 1750).
Ο ναός ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης ξυλοστεγούς βασιλικής και το μονόπυργο καμπαναριό είναι ενσωματωμένο στον κυρίως ναό. Το κτιστό τέμπλο είναι σύγχρονο της εκκλησίας και αποτελείται από τρία διαζώματα (δεσποτικά - απόστολοι - τρίμορφο). Στα τέλη του 18ου αι. προστέθηκαν δύο ξύλινοι πίνακες δίπλα στο τρίμορφο με παραστάσεις από το θείο πάθος. Η παλαιά ουρανία του ναού αντικαταστάθηκε από νέα (1910) και μεταφέρθηκε στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής Κυνοπιαστών. Δύο από τους γνωστούς αγιογράφους της εποχής τους, ο ιερέας Θεόδωρος Αγγελάτος (1791) και ο ιερομόναχος Δανιήλ Κόκλας (1818) φιλοτέχνησαν ο μεν πρώτος τα δεσποτικά και τις εικόνες της κοιμήσεως του αγίου Ονουφρίου και της αναστάσεως του Λαζάρου, ο δε δεύτερος το φλάμπουρο της εκκλησίας, που έχει τοποθετηθεί εδώ και πολλά χρόνια στην ουρανία του ναού του Αγίου Βασιλείου.
Απ' όταν θεμελιώθηκε η εκκλησία ευτύχησε να εφημερεύεται από ιερείς καταγόμενους από το χωριό. Με τη συνδρομή των κατοίκων του χωριού ο ναός ευπρεπείζεται συνεχώς. Πριν από μία 10ετία περίπου, κατά τις εργασιες ανακαίνισης, αποκαλύφθηκε παλιά τοιχογραφία, που εικονίζει την Αγία Τριάδα πίσω από την εφέστια εκόνα.
Η οικοδόμηση του ναού της Αγίας Τριάδας αποτέλεσε την πρώτη συλλογική προσπάθεια "της κοινότητος του χωρίου Ψωραρών", που για πρώτη φορά εμφανίζεται ως οργανική οντότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου